Siirry sisältöön

Vuosikertomukset ja raportit

Kestävyysraportti 2023

Toimitusjohtajamme katsaus vastuullisuuteen: Asumisen kestäviä koteja

Vastuullisuus on mukana kaikessa toiminnassamme ja johdamme sitä muiden strategisten tavoitteidemme tapaan. Vastuullisena vuokranantajana haluamme tehdä aina parhaamme sen eteen, että Lahden Taloilla on mukava työskennellä ja kodeissamme hyvä asua, niin ympäristön-, sosiaalisen- kuin taloudellisen vastuun näkökulmista. Vastuullisuuden tiellä matkamme on hyvässä vauhdissa ja kehittyy koko ajan eteenpäin.

Suomen energian kokonaiskulutuksesta noin 40 prosenttia kuluu rakennuksissa − meillä on 7 113 kotia. Isona vuokrataloyhtiönä toiminnastamme aiheutuu paljon vaikutuksia Lahden alueella. Olemme tunnistaneet koko toimintamme ympäristövaikutukset, ja pyrimme koko ajan kohti kestävämpää toimintaa, jota ohjaa elinkaariajattelu.

Vuonna 2023 jatkoimme pitkäaikaisten vastuullisuustavoitteidemme edistämistä. Ympäristön osalta tavoittelimme asumisen hiilidioksidipäästöjen- ja vedenkulutuksen pienentämistä sekä asumisesta syntyvän jätteen kierrätysasteen parantamista. Sosiaalisen vastuun pääpaino oli asiakastyytyväisyyden kehittämisessä, lahdentalolaisten kouluttautumisen ja osaamisen kehittämisessä sekä paikallisen työllisyyden tukemisessa. Taloudellisessa vastuussa jatkoimme yhtiön hyvän taloudellisen kehityksen turvaamista. Se tuotti meille budjetoidun mukaisen, hyvän taloudellisen tuloksen vuonna 2023.

Vastuullisuuden tiellä matkamme on hyvässä vauhdissa ja kehittyy koko ajan eteenpäin.”

Viime vuonna kokonaishiilidioksidipäästömme kohosivat edelliseen vuoteen verrattuna, sillä luovuimme lämmityksessä päästöttömästä eli vihreästä lämmöstä. Energiankulutusta saimme pienennettyä kiinteistökantamme uudistamisella, energianhallintajärjestelmien hyödyntämisellä sekä kannustamalla asukkaitamme säästämään energiaa. Lämmityksessä hyvä kehitys johtui suurelta osin talotekniikkaan tehdyistä aikaohjaus- ja säätömuutoksista sekä ohjelmointitöistä. Veden kulutustamme saimme edelleen vähennettyä vuoteen 2022 verrattuna. Sekajätemäärät puolestaan kasvoivat, mikä johtui pitkälti energiajätteen keräyksen päättymisestä toiminta-alueellamme viime elokuussa.

Pidimme hyvää huolta kodeistamme myös viime vuonna. Perusparannuksilla, energia- ja kunnossapitoremonteilla kiinteistöjemme elinkaaret pitenevät, energiatehokkuudet paranevat ja asukkaidemme hyvinvointi lisääntyy. Aloitimme myös toisen puukerrostalomme rakentamisen. Puurakentaminen toteuttaa erityisen hyvin strategiamme mukaista energiatehokasta ja hiilineutraalia rakentamista. Puu on hiilinielu ja se pudottaa hiilijalanjälkeä koko elinkaarensa ajan, mutta erityisesti rakentamisvaiheessa.

Toimintamme tuottaa hyvää Lahteen ja lahtelaisille. Meille on tärkeää pystyä tarjoamaan kaikille lahtelaisille, myös erityisryhmille, maksukykyään ja tarpeitaan vastaava koti. Pyrimme varmistamaan, että Lahdessa on tarvetta ja kysyntää vastaava asuntokanta. Tuimme alueen yritysten innovaatioita ja kilpailukykyä hankinnoillamme. Meillä työskenteli 35 lahdentalolaista ja yhtiömme palveluntuottajakumppanit työllistivät noin 330 henkilöä Lahden Talojen tehtävissä.

Vastuullisuustyömme tuloksena pystymme tarjoamaan yhä vastuullisempia koteja ja kestävää asumista, sekä kasvattamaan lahdentalolaisten, asukkaidemme ja kumppaneidemme hyvinvointia Lahden alueella. Kestävyysraporttimme kokoaa yhteen avoimesti ja läpinäkyvästi Lahden Talojen vastuullisuusteot sekä negatiiviset ja positiiviset vaikutukset ympäröivään maailmaan.

Sanna Karppinen
Lahden Talojen toimitusjohtaja

Raporttimme kuvaus

Raportoimme vastuullisuudestamme nyt toista kertaa ja ensimmäisen kerran osana vuosikertomustamme. Julkaisemme kestävyysraportin jatkossakin joka vuosi osana vuosikertomusta. Raportoimme vaikutuksiamme sosiaalisen, ympäristön ja taloudellisen vastuun osalta. Kerromme myös teoistamme, joilla olemme edistäneet vastuullisuutta sekä tukeneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteita raportointijaksolla 1.1.-31.12.2023.

Mittareiden osalta olemme tehneet vertailua yhteen tai kahteen vuoteen. Raporttimme on tehty GRI (Global Reporting Initiative) -standardin periaatteita mukaillen, mutta raporttiamme ei ole puolueettomasti varmennettu.

Raportissamme on mukana GRI-indeksi, jossa kerromme, miten olemme vastuullisuusraporttimme sisällössä huomioineet GRI-standardin raportointivaatimukset.

Näin johdamme vastuullisuutta

Vastuullisuus on luonnollinen osa kaikkea toimintaamme. Omistajamme, Lahden kaupungin, nimittämä Lahden Talot -konsernin hallitus on korkein päättävä elin vastuullisuusasioissamme. Operatiivista vastuullisuustyötämme johtaa konsernin toimitusjohtaja johtoryhmän kera. Kuuden hengen vastuullisuustiimi, vetäjänään ympäristöpäällikkömme, valmistelee vastuullisuustyötä ja raportoi johtoryhmälle. Käytännön vastuullisuustyömme toteuttamisesta vastaa koko henkilöstömme sekä asukkaamme ja yhteistyökumppanimme.

Vastuullisuus organisaatiossamme

Omistajamme, Lahden kaupunki on asettanut yhdenmukaisen vastuullisuusraportointimallin (GRI).

Otamme vastuullisuusnäkökulmat aina huomioon toimintamme kehittämisessä. Johdamme vastuullisuutta muiden strategisten tavoitteidemme tapaan liiketoimintasuunnitelmassa ja päivittäisissä toimenpiteissä. Meitä ohjaa päätetyt hallinnolliset periaatteet ja toimintaohjeet. Seuraamme vastuullisuustyötämme raportoinnin avulla, joka toteutetaan jatkossa vuosittain.

Toimimme hyvän hallintotavan, lakien, viranomaismääritysten sekä tunnistettujen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteemme

Toiminnassamme keskeisimmiksi kestävän kehityksen tavoitteiksi on todettu 13 tavoitetta. Tavoitteet ovat YK:n jäsenmaiden vuonna 2015 sopimia ja niiden tavoitteena on poistaa köyhyys maailmasta sekä turvata ympäristön hyvinvointi ja edistää globaalia kestävää kehitystä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteita on yhteensä 17.

Terveyttä ja hyvinvointia

Asukkaidemme hyvinvointi on meille tärkeää ja siksi panostamme laaja-alaisesti turvalliseen asumiseen. Turvallisuuden lisäksi kehitämme kiinteistöjemme ja piha-alueidemme viihtyisyyttä. Kannustamme asukkaitamme myös yhteisöllisyyteen.

Hyvä koulutus

Tuemme ja kannustamme työntekijöitämme kehittämään omaa osaamistaan. Kaikilla työntekijöillämme on tasa-arvoinen mahdollisuus kouluttautua. Koulutamme asukastoimikuntiamme vuosittaisilla koulutuspäivillä.

Sukupuolten tasa-arvo

Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua. Kohtelemme kaikkia työyhteisömme jäseniä ja asukkaitamme tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.

Puhdas vesi ja sanitaatio

Vedenkulutuksen pienentäminen on meillä jatkuvana tavoitteena. Neuvomme asukkaillemme ja henkilökunnallemme vedenkulutuksen vähentämisen keinoja. Asukkaillamme on mahdollisuus osallistua myös MiniMoi!-kilpailuun.

Edullista ja puhdasta energiaa

Käytämme vihreää (päästötöntä) lämpöä. Kaikissa uudiskohteissamme käytämme lisäksi uusiutuvaa energiaa. Kartoitamme mahdollisuuksiamme uusiutuvan energian käytölle jo olemassa oleviin rakennuksiimme.

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Olemme vastuullinen työnantaja. Meillä Lahden Taloilla työskentelee 36 henkilöä. Yhteistyökumppaneidemme kautta työllistämme noin 330 henkilöä.

Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Tuemme kestävää kehitystä kaikissa kiinteistöissämme.

Eriarvoisuuden vähentäminen

Meillä niin asukkaamme kuin työntekijämme ovat samanarvoisia.

Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Teemme pitkäjänteistä työtä asumisen päästöjen vähentämiseksi sekä korjaamme ja uudistamme asuntokantaamme.

Vastuullista kuluttamista

Käytämme kestäviä ja kulutusta kestäviä materiaaleja asunnoissamme sekä huomioimme ympäristönäkökohdat hankinnoissamme.

Ilmastotekoja

Talomme lämpiävät fossiilivapaalla energialla.

Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Toimimme oikeudenmukaisesti sekä hyvää hallintotapaa noudattaen.

Yhteistyö ja kumppanuus

Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa edistäen kestävää kehitystä.

Olemme Lahden seudun suurin vuokranantaja. Vuokraamme, omistamme, ylläpidämme ja rakennamme laadukkaita mutta mukavan hintatason koteja. Meillä on yli 7000 asuntoa, joista löydät ihanan kodin – rakastitpa sitten rauhaa tai kaupungin sykettä. Ystävällinen ja ammattitaitoinen henkilökuntamme auttaa sinua kaikissa asumiseesi liittyvissä asioissa.

Lahden Talot Copyright