Siirry sisältöön

Vuosikertomukset ja raportit

Sosiaalinen vastuumme

Pidämme hyvää huolta asukkaistamme ja työntekijöistämme

Missiomme on tarjota asukkaillemme järkevänhintainen, turvallinen ja laadukas asumiskokemus. Strategiamme linjaa asukaskokemuksen kehittämisen yhä tärkeämmäksi, toimintamme kokonaisvaltaiseksi kehitystyöksi, jota edistämme useilla eri kärkihankkeilla vuosien 2022–2025 aikana. Mittaamme asukastyytyväisyyttä ja arvioimme yhteistyökumppaneidemme onnistumista jatkuvasti.

Arvomme

Asukastyytyväisyys

Vastuullisuus

Työhyvinvointi

Tuloksellisuus

Missiomme

Tarjoamme asukkaillemme järkevänhintaisen, turvallisen ja laadukkaan asukaskokemuksen.”

Piia Jokiaho, asiakkuusjohtaja

Näin Lahden Talojen arvot ja missio näkyvät sekä työntekijöidemme että asukkaidemme arjessa

ASUKASTYYTYVÄISYYS

Luotamme toisiimme ja asukkaamme luottavat meihin 

Olemme luotettava vuokranantaja asukkaillemme sekä luotettava työnantaja henkilöstöllemme. Kehitämme jatkuvasti tiimiemme välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Olemme luoneet yhteisiä kanavia, joiden kautta tietoa jaetaan helposti ja avoimesti kaikille. Asukkaiden oma palvelukanava auttaa yhteydenpidossa asukkaiden, lahdentalolaisten ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Osallistamme koko henkilöstöämme strategiatyössä. 

VASTUULLISUUS

Koko henkilöstömme pyrkii toimimaan ympäristövastuullisesti 

Ekologisuus on vahvasti läsnä kaikessa toiminnassamme ja näkyy myös henkilöstömme työarjessa. Olemme Green Office -toimisto ja koko työyhteisömme pyrkii toimimaan ympäristövastuullisesti.  Kiinnitämme huomiota liikkumiseen, energiankulutukseen, kierrätykseen, paperinkulutuksen vähentämiseen, jätteiden lajitteluun, ruokavalintoihin ja kestäviin hankintoihin. Henkilöstöllämme on esimerkiksi mahdollisuus osallistua Kilometrikisaan pyöräillen − kun kilometrejä on riittävästi kasassa, me palkitsemme! Kannustamme myös asukkaitamme toimimaan vastuullisemmin.   

Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Ihmisten oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu on meille tärkeää. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua. Arvostamme kaikkia työyhteisömme jäseniä tasapuolisesti. Meillä on käytössämme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat lain asettamien velvoitteiden mukaisesti. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman avulla edistämme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Meillä on käytössämme konkreettisia toimintaohjeita, joiden avulla koko henkilöstömme osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa sekä tehdä tarvittaessa muutoksia omaan toimintaan. 

TYÖHYVINVOINTI

Tuemme koko työuran mittaista jaksamista

Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin. Työhyvinvointia ja -ilmapiiriä kartoitamme anonyymeillä henkilöstökyselyillä, jotta voimme kehittää henkilöstömme työhyvinvointia. Huolehdimme työntekijöistämme hyvillä työsuhde-eduilla, kuten lounas-, liikunta ja kulttuuri-, sekä hierontaedulla. Työterveyspalvelumme on lakisääteistä laajempi.

Järjestämme henkilöstöllemme säännöllisesti työkykyä ylläpitäviä ja yhteishenkeä kohottavia päiviä. Lisäksi tiimit järjestävät omaa yhteistä tekemistä.  

Annamme joustoa työelämään

Tuemme työntekijöidemme jaksamista ja työmotivaatiota työuran eri vaiheissa työelämän joustoilla. Muun muassa liukuvat työajat, työaikapankki, etä- ja osa-aikatyömahdollisuudet helpottavat omien ja perheen menojen yhteensovittamista, ja näihin joustoihin kaikilla työntekijöillämme on yhdenvertaiset mahdollisuudet.

Haluamme rakentaa yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa kohtaamisia työarjessamme. Siksi työskentelemme paljon lähityössä. Samalla etätyön tekemisestä on tullut meille pysyvä käytäntö.

TULOKSELLISUUS

Palvelemme asukkaamme parhaalla mahdollisella tavalla

Tuloksellisuus tarkoittaa henkilöstömme näkökulmasta sitä, että palvelemme asukkaita mahdollisimman hyvin, luotettavasti ja nopeasti. Olemme tiiviisti yhteyksissä myös yhteistyökumppaneihimme, jotta hekin pystyvät hoitamaan työnsä tehokkaasti asiakasrajapinnassamme. Hyvällä henkilöstöpolitiikalla annamme henkilöstöllemme parhaat mahdolliset edellytykset hoitaa omaa työtään tuloksellisesti ja luotettavasti. 

Kehitämme henkilöstömme ammattitaitoa

Tavoitteenamme on jokaisen työntekijän osallistuminen vuosittain ainakin yhteen työhön liittyvään ajankohtais- tai kehittämiskoulutukseen. Kaikilla työntekijöillämme on tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautua ja kehittää omaa osaamista. Ylläpidämme ja kehitämme ammatillista osaamista niin yksilöllisten ammattitaitovaatimusten ja osaamisen mukaisesti kuin myös yrityksemme tarpeiden pohjalta.  

Työyhteisömme rakenne

Pääosa henkilöstöstämme on vakituista. Kaikki työntekijämme kuuluvat työehtosopimuksen piiriin. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti lisäsi edelleen vuonna 2023 määräaikaisten työntekijöiden tarvetta. Harkitsemme määräaikaisten työsuhteiden käyttöä lähtökohtaisesti vain niissä tilanteissa, joissa henkilöstötarve nähdään jo rekrytointivaiheessa luonteeltaan tilapäiseksi tai kyseisen työntekijän toimenkuva on vielä pitkällä tarkastelujaksolla epäselvä. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi lomasijaisuudet sekä pidempien poissaolojen vuoksi rekrytoitavat lisähenkilöt.


Vuoden 2023 lopussa Lahden Talot Oy:n palveluksessa oli kaiken kaikkiaan 47 työntekijää (sis. toimitusjohtajan), joista toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 35. Vuoden lopulla tiimijako oli seuraava:


• ylläpitopalveluissa 12 henkilöä
• asiakaspalvelussa 14 henkilöä
• kiinteistöpalveluissa 4 henkilöä
• tukipalveluissa ja johdossa 17 henkilöä (luvussa on mukana kausityöntekijämme)


Vuoden 2023 aikana konsernin palveluksesta irtisanoutui yksi työntekijä. Työntekijöitä ei jäänyt eläkkeelle, ja uusia vakituisia työsopimuksia solmittiin kolme.


Vuoden 2023 aikana konsernissa työskenteli kaiken kaikkiaan 54 työntekijää, joista määräaikaisessa työsuhteessa 19. Määräaikaisten osuus kaikista vuoden aikana työskennelleistä on 35,2 prosenttia. Määräaikaisia työntekijöitä vuonna 2023 oli koko konsernissa keskimäärin 9,6 työntekijää kuukaudessa.


Konsernimme henkilöstömäärän vuotuinen keskiarvo vuonna 2023 oli 43,6 työntekijää, joka on 5,8 henkilöä enemmän kuin vuonna 2022.


Kiinteistöhuollon, siivouksen, rakentamisen sekä muiden kiinteistöalan asiantuntijatehtävien parissa työskenteli noin 330 työntekijää oman henkilöstömme lisäksi.

Työsuhdemuoto2023202220212020
Toistaiseksi voimassa oleva
Naiset22212022
Miehet13131314
Yhteensä35343336
Määräaikainen
Naiset131287
Miehet6411
Yhteensä191698
Työsuhteen luonne2023202220212020
Kokoaikainen
Naiset35332826
Miehet19161415
Yhteensä54494241
Osa-aikainen
Naiset26
Miehet111
Yhteensä1136
Tarvittaessa töihin kutsuttava
Naiset6
Miehet2
Yhteensä8
Työntekijät yksiköissä 2023202220212020
Ylläpitopalvelut13141314
Asiakaspalvelu16151515
Kiinteistöpalvelut5456
Tukipalvelut ja johto2016108
Yhteensä54494343

Sidosryhmämme

Lahden Talot toimii tiiviissä yhteistyössä lukuisten sidosryhmien kanssa. Tärkeimpiä sidosryhmiämme ovat asukkaat, henkilöstö, omistaja, yhteistyökumppanit ja paikallisyhteisöt.


Olemme Lahden seudun suurin vuokranantaja. Vuokraamme, omistamme, ylläpidämme ja rakennamme laadukkaita mutta mukavan hintatason koteja. Meillä on yli 7000 asuntoa, joista löydät ihanan kodin – rakastitpa sitten rauhaa tai kaupungin sykettä. Ystävällinen ja ammattitaitoinen henkilökuntamme auttaa sinua kaikissa asumiseesi liittyvissä asioissa.

Lahden Talot Copyright