Siirry sisältöön

Vuosikertomukset ja raportit

GRI-standardit

Lahden Talot on raportoinut GRI-standardien mukaisesti kaudelta 1.1.–31.12.2023.

TunnusGRI:n sisältöSijaintiLisätiedot
GRI 2: Yleinen sisältö (2021)
Organisaation kuvaus ja raportointikäytännöt
2-1Organisaation yleistiedotVuosikertomus:Lahden Talot lyhyesti ja Lahden Talot -konserni
Kestävyysraportti, Hallintomme: Tytäryhtiömme ja hallintorakenteemme
2-2Yksiköt. jotka organisaation vastuullisuusraportointi kattaaKestävyysraportti: Raporttimme kuvaus
2-3Raportointikausi, julkaisuväli ja yhteyshenkilöKestävyysraportti: Raporttimme kuvaus
2-4Oikaisut aiemmin raportoiduissa tiedoissaEi oikaistavaa.
2-5Raportoinnin ulkoinen varmennusRaporttiamme ei ole
puolueettomasti varmennettu.
Työntekijät
2-6Toiminnot, arvoketju ja muut liiketoimintasuhteetKestävyysraportti, Hallintomme: Tytäryhtiömme ja hallintorakenteemmeArvoketjut puuttuvat raportista.
2-7TyöntekijätKestävyysraportti, Sosiaalinen vastuumme: Työyhteisömme rakenne
2-8Työntekijät, jotka eivät ole työsuhteessa.Kestävyysraportti, Sosiaalinen vastuumme: Työyhteisömme rakenne
Hallinto
2-9Hallintorakenne ja kokoonpanoKestävyysraportti, Hallintomme: Tytäryhtiömme ja hallintorakenteemme
2-10Hallituksen nimittäminen ja valitseminenKestävyysraportti, Hallintomme: Tytäryhtiömme ja hallintorakenteemme
2-11Hallituksen puheenjohtajaKestävyysraportti, Hallintomme: Tytäryhtiömme ja hallintorakenteemme ja Noudatamme hyvää hallintotapaa

Hallitus ja johtoryhmä 2023
2-12Hallituksen rooli vaikuttavuuden johtamisessaKestävyysraportti, Hallintomme: Tytäryhtiömme ja hallintorakenteemme ja Noudatamme hyvää hallintotapaa
2-13Vaikuttavuuden johtamisen vastuunjakoKestävyysraportti, Toimitusjohtajan katsaus vastuullisuuteen ja Vastuullisuuden johtaminen
2-14Hallituksen rooli
vastuullisuusraportoinnissa
Kestävyysraportti, Vastuullisuuden johtaminen
2-15Eturistiriitojen välttäminenKestävyysraportti, Hallintomme: Noudatamme hyvää hallintotapaa
2-16Kriittisistä huolenaiheista viestiminenKestävyysraportti, Hallintomme: Noudatamme hyvää hallintotapaa
2-17Hallituksen kollektiivinen tieto
kestävästä kehityksestä
Kestävyysraportti, Vastuullisuuden johtaminen ja Hallintomme: Noudatamme hyvää hallintotapaa
2-18Hallituksen suorituksen arviointiToimintakertomus tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023
2-19PalkitsemisjärjestelmätToimintakertomus tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023
2-20Palkitsemisen määrittelykäytännötToimintakertomus tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023
2-21Vuotuinen kokonaiskorvauksen suhteellinen määräToimintakertomus tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023
Strategia, toimintapolitiikat ja käytännöt
2-22Lausunto kestävän kehityksen strategiastaKestävyysraportti, Vastuullisuuden johtaminen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteemme
2-23Toimintapolitiikkaan sitoutuminenKestävyysraportti, Toimitusjohtajan katsaus vastuullisuuteen ja Näin johdamme vastuullisuutta
2-24Sitoumusten vakiinnuttaminenKestävyysraportti, Näin johdamme vastuullisuutta
2-25Negatiivisten vaikutusten korjaaminenKestävyysraportti, Toimitusjohtajamme katsaus vastuullisuuteen ja
Ympäristövastuumme
2-26Neuvonnan ja huolenaiheiden ilmaisun järjestelmätKestävyysraportti, Sosiaalinen vastuumme, Pidämme hyvää huolta asukkaistamme ja työntekijöistämmeLahden Talojen
kestävyysraportista voi hakea tietoa yhtiön
vastuullisesta liiketoiminnasta.
2-27Lakien ja määräysten noudattaminenKestävyysraportti, Vastuullisuuden johtaminenLahden Taloilla ei ole lakien tai määräysten noudattamatta jättämisiä,
sakkoja tai muita seuraamuksia.
2-28Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissaLahden Talojen jäsenjärjestöjä ovat: Rakli, VAETS, KOVA, Päijät-Hämeen kiinteistöliitto, Avainta Ry, SOA (Suomen opiskelija-asunnot ry),
Toiminta sidosryhmien kanssa
2-29SidosryhmävuorovaikutusKestävyysraportti, Sosiaalinen vastuumme: Sidosryhmämme
2-30TyöehtosopimuksetKestävyysraportti, Sosiaalinen vastuumme: Työyhteisömme rakenne
GRI 3: Olennaiset näkökohdat (2022)
3-1Olennaisten näkökohtien määrittäminenKestävyysraportti, Ympäristövastuumme: Minimoimme ympäristövaikutuksiamme
3-2Luettelo olennaisista näkökohdistaKestävyysraportti, Ympäristövastuumme: Minimoimme ympäristövaikutuksiamme
3-3Olennaisten näkökohtien hallintaKestävyysraportti, Ympäristövastuumme: Minimoimme ympäristövaikutuksiamme

Sosiaalinen vastuumme

TunnusGRI:n sisältöSijainti
GRI 4: Koulutus ja osaamisen kehittäminen (2016)
404-2Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmatKestävyysraportti, Sosiaalinen vastuumme: Näin Lahden Talojen arvot ja missio näkyvät ja sekä työntekijöidemme että asukkaidemme arjessa ja Pidämme hyvää huolta asukkaistamme ja työntekijöistämme

Ympäristövastuumme

TunnusGRI:n sisältöSijainti
GRI 302: Energia (2016)
302-1Organisaation energiankulutusKestävyysraportti, Ympäristövastuumme: Energiankulutuksemme
GRI 303: Vesi
303-1VedenkulutusKestävyysraportti, Ympäristövastuumme: Vedenkulutuksemme
GRI 305: Päästöt (2016)
305-2Epäsuoran energian
kasvihuonekaasupäästöt (Scope 2)
Kestävyysraportti, Ympäristövastuumme:Kasvihuonepäästömme

Taloudellinen vastuumme

TunnusGRI:n sisältöSijainti
GRI 201: Taloudelliset tulokset (2016)
201-1Suora syntynyt taloudellinen arvo ja sen jakautuminenKestävyysraportti, Taloudellinen vastuumme: Taloutemme tärkeimmät tunnusluvut
204-1Osuus menoista paikallistuottajilleKestävyysraportti, Taloudellinen vastuumme: Teemme suurimman osan hankinnoistamme paikallisesti

Olemme Lahden seudun suurin vuokranantaja. Vuokraamme, omistamme, ylläpidämme ja rakennamme laadukkaita mutta mukavan hintatason koteja. Meillä on yli 7000 asuntoa, joista löydät ihanan kodin – rakastitpa sitten rauhaa tai kaupungin sykettä. Ystävällinen ja ammattitaitoinen henkilökuntamme auttaa sinua kaikissa asumiseesi liittyvissä asioissa.

Lahden Talot Copyright